C.E.E. - comp


ការប្រកួតប្រជែងមួយឆ្នាំ
រវាងអាគារដើម្បីសន្សំសំចៃថាមពល!

ហេតុអ្វីត្រូវចូលរួម?

អត្ថប្រយោជន៍រួមមាន…

សន្សំថវិកាពី ៥% ទៅ ២៥% លើការចំណាយថាមពលអគ្គិសនីរបស់អ្នក

ទទួលឱកាសនៃការភ្ជាប់បណ្តាញអាជីវកម្ម និងបានការផ្សព្វផ្សាយពីស្ថាប័នព័ត៌មានផ្សេងៗ

 ពង្រឹង និងបង្កើនស្មារតីក្រុមតាមរយៈការចូលរួមពីសំណាក់បុគ្គលិកតាមវិធីសប្បាយៗ

រួមចំណែកដើម្បីបរិស្ថាន​ និងបង្កើនសុខុមាលភាពរបស់បុគ្គលិក

ត្រួតពិនិត្យបានដិតដល់លើការប្រើប្រាស់ថាមពលតាមបទដ្ឋានត្រឹមត្រូវ

ជម្រុញការសហការក្នុងការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់សង្គម (CSR) នឹងក្លាយជាគំរូក្នុងបរិស្ថានរបស់អ្នក។

តើ​កម្មវិធីនេះ​ដំណើរការ​យ៉ាង​ដូចម្តេច?

គោលគំនិតនៃកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងប្រសិទ្ធភាពថាមពលកម្ពុជា (កបបក) មានលក្ខណៈសាមញ្ញ។ វាទាក់ទងទៅនឹងការសន្សំសំចៃថាមពលឱ្យបានជាអតិបរមាក្នុងរយៈពេល១ឆ្នាំ ដោយអនុវត្តនូវសកម្មភាពងាមានដូចជាសម្រួលការគ្រប់គ្រងអគារ និងការចូលរួមពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់អាគារ។

អ្នកចូលរួមការប្រកួតនេះតម្រូវឱ្យប្រកាសនូវការចំណាយប្រចាំខែទៅលើថាមពលអគ្គិសនីរបស់ពួកគេនៅលើគេហទំព័រ។ ការសន្សំសំចៃថាមពលគឺត្រូវបានគណនា និងវិភាគដោយប្រើរូបមន្ត IPMVP។ លទ្ធផលនៃការសន្សំសំចៃថាមពលនឹងត្រូវបែងចែកជាចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំខែទៅតាមប្រភេទនៃការប្រកួតប្រជែង។ បន្ទាប់ពីរយៈពេលមួយឆ្នាំ បេក្ខជននីមួយៗនឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់រួម និងរង្វាន់ផ្សេងៗគ្នា។​ អ្នកឈ្នះក្នុងកម្មវិធីនឹងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ប្រចាំខែតាមប្រភេទនៃការប្រកួតប្រជែង បន្ទាប់មកទៀតលទ្ធផលចុងក្រោយសម្រាប់អ្នកទទួលបានរង្វាន់ នឹងប្រកាសពេលបញ្ចប់ក្នុងការប្រកួត។

អាគារដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែងនឹងទទួលបានមេដាយសម្រាប់ការចូលរួមសន្សំសំចៃថាមពល (ដោយមិនគិតពីចំណាត់ថ្នាក់) ។ 

កម្មវិធីកបបក នឹងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្ហាញ និងផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយដល់សាធារណៈជនពីការប្រកួតប្រជែង និងសមាសភាពបេក្ខជន​ និងអគារដែលចូលរួមប្រកួតប្រជែង។

តើនរណាអាចចូលរួបាន?

ការប្រកួតនេះ​គឺស្វាគមន៍ការចូលរួមពីអគារពាណិជ្ជកម្មគ្រប់វិស័យ និងគ្រប់ទំហំ។ អគារទាំងនោះរួមមាន អគារសម្រាប់ផ្នែកបដិសណ្ឋារកិច្ច អគារសម្រាប់ការិយាល័យ អគារសម្រាប់ផ្តល់សេវាកម្ម សាលារៀន អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងអគារសម្រាប់ស្ថាប័នរដ្ឋ។ 

មិនថាបេក្ខជនជាម្ចាស់អគារ អ្នកជួលអគារ ឬក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអគារនោះទេ ការប្រកួតប្រជែងនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកចូលរួមទាំងអស់នូវវិធីសាស្ត្រដើម្បីសំរេចបាននូវការប្រើប្រាស់ថាមពលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរបស់ខ្លួន!

ម្ចាស់អគារ

ម្ចាស់អគារចុះឈ្មោះអាគាររបស់ខ្លួនក្នុងការប្រកួតដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនង និងកិច្ចសហការជាមួយអ្នកជួលអគាររបស់ខ្លួន។

អ្នកជួលអគារ

ក្រុមហ៊ុនជួលអគារមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយកម្មវិធីពីព្រោះកម្មវិធី កបបក ជួយឱ្យពួកគេកាត់បន្ថយថវិកាចំណាយទៅលើថាម ដោយអនុវត្តនូវសកម្មភាពវិនិយោគតិច ហើយបានផលចំណេញយ៉ាងឆាប់រហ័សពីការវិនិយោគនោះ។

អ្នកគ្រប់គ្រងអគារ

អ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យក៏អាចចុះឈ្មោះចូលរួមក្នុងកម្មវិធី កបបក ដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនឱ្យកាន់តែរឹងមាំ ហើយនិងលើកគុណតម្លៃនៃបេសកកម្មត្រួតពិនិត្យ និងគ្រប់គ្រងអគាររបស់ពួកគេជាមួយអតិថិជន (អ្នកគ្រប់គ្រងមូលនិធិឬម្ចាស់) ។

អ្នកគ្រប់គ្រងថាមពល

អ្នកគ្រប់គ្រងថាមពល ការិយាល័យរចនា ឬប្រតិបត្តិករក៏ អាចចុះអគាររបស់អតិថិជនផងដែរ ដោយមានការចូលរួមពីអតិថិជន។

ប្រភេទនៃការប្រកួត និងរង្វាន់

ចូលរួមប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអាគារទាំងអស់ រួមទាំងអាគារដែលស្ថិតក្នុងផ្នែកផ្សេងនៃក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ឈ្នះមេដាយ និងរង្វាន់ដោយផ្អែកលើការសន្សំថាមពលរបស់អ្នក៖

podium

មេដាយមាស មេដាយប្រាក់ និងមេដាយសំរិទ្ធ

អ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ពិសេសបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើអគាររបស់អ្នកសម្រេចបាននូវលទ្ធផលល្អៗដូចខាងក្រោម៖

ទំនាក់ទំនងល្អជាងគេ
កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់បានច្រើនជាងគេ
វឌ្ឍនភាពល្អបំផុតលើផលប័ត្រ: ក្រុមហ៊ុនឬអង្គការដែលបានសន្សំប្រាក់ច្រើនជាងគេលើអគារទាំងអស់ដែលខ្លួនបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែង
ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០២០បើកការចុះឈ្មោះ
ខែមេសាឆ្នាំ ២០២១ការបើកការប្រកួតប្រជែងមុន
ឧសភា ២០២១ការចាប់ផ្តើមនៃការប្រកួតប្រជែង
រយៈពេល១២ ខែដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល
ខែមេសាឆ្នាំ ២០២២ចប់ការប្រកួត​ និងពិធីប្រគល់រង្វាន់

នីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះ

ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រកួតសូមចូលទៅកាន់ទំព័រចុះឈ្មោះ។
ពាក្យសុំមានៈ

  • បញ្ចូលពត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមហ៊ុនឬអង្គការដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្តដែលព្យាយាមចុះឈ្មោះ (ក) អាគារ។
  • បន្តការទូទាត់ដើម្បីបង់ថ្លៃចុះឈ្មោះ
  • ចុះឈ្មោះអគារបេក្ខជន!