ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១បើកការចុះឈ្មោះ
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ការចាប់ផ្តើមនៃការប្រកួតប្រជែង
រយៈពេល១០ខែដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពល
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ចប់ការប្រកួត​ និងពិធីប្រគល់រង្វាន់

ការចុះឈ្មោះ

បេក្ខជនអាចចុះឈ្មោះគ្រប់ប្រភេទអគារទាំងសាធារណៈ និងឯកជន ដើម្បីប្រកួតប្រជែងដែលមានរយៈពេល១ឆ្នាំ​​ ដោយរួមកម្មវិធីសមញ្ញ​និងរីករាយ​ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ពួកគេ។ ការបំផុសគំនិតនេះគឺកើតឡើងពីកម្មវិធី CUBE 2020 ដែលបង្កើតឡើងនៅប្រទេសបារាំងរយៈ៥ប្រាំរួចមកហើយ។ ​កម្មវិធីនោះបានផ្តល់ការណែនាំពេញមួយឆ្នាំ ទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ថាមពល ជាមួយនឹងសកម្មភាពប្រចាំខែ ​ហើយផ្តល់អនុសាសន៍ផ្សេងៗ ដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលដោយជោគជ័យ។ 
ដើម្បីឈ្នះក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះ​ ម្ចាស់អគារនីមួយៗត្រូវចូលរួម​ស្វែងរក​​ដំណោះបច្ចេកទេស ក្នុងការប្រើប្រាស់ថាមពល​ ចូលរួមសហការ និងជាពិសេសមានគំនិតច្នៃប្រឌិតក្នុងដំណោះស្រាយថាមពល។

ឯកសារជំនួយឧបត្ថម្ត

អ្នកចូលរួមទាំងអស់នឹងត្រូវបានទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថាមពលរបស់ពួកគេ៖

 • ឯកសារជំនួយអ្នកចូលរួម៖ មគ្គុទេសក៍បច្ចេកទេស មធ្យោបា
 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសចំនួន ២ វគ្គដោយវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុ
 • សិក្ខាសាលាសម្រាប់អ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែងអាគារ
 • ការណែនាំដោយផ្ទាល់ (មួយទល់មួយ)
 • ព្រឹត្តិការណ៍បើក និងបិទការប្រកួត៖ ឱកាសសម្រាប់អ្នកចូលរួមដើម្បីឱ្យមានការរីកចម្រើន ហើយត្រូវបានគេទទួ
 • ការគាំទ្រ និងការទំនាក់ទំនងនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សា

តម្លៃចូលរួមក្នុងការប្រកួត

ទំហំប្រភេទ(អគារ)
(ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីក្នុងមួយឆ្នាំ)
អគារទោលបណ្តុំអគារ
អាគារតូច
(តិចជាង ១០.០០០ ដុល្លារ)
៨០០ ដុល្លារតម្លៃចុះឈ្មោះ
២.៥០០ ដុល្លារ
+៤០០ដុល្លារ/អគារ
អាគារមធ្យម
(រវាង ១០.០០០ ទៅ ២០.០០០ ដុល្លារ)
១.៥០០ ដុល្លារតម្លៃចុះឈ្មោះ
២.៥០០ ដុល្លារ
+
៦០០ ដុល្លារ/ អគារ
អាគារធំ
(ច្រើនជាង២០.០០០ ដុល្លារ)
២.២០០
ដុល្លារ
តម្លៃចុះឈ្មោះ
២.៥០០ ដុល្លារ
+
៨០០ ដុល្លារ/ អគារ

ចង់បង្កើនឱកាសដើម្បីឈ្នះ?

កម្មវិធីនឹងផ្តល់ជូនការណែនាំបន្ថែមទៀតស្របតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

ឯកសារជំនួយ(CSR)

តើអ្នកចង់បង្ហាញពីការចូលរួមរបស់អ្នកក្នុងការប្រកួត នៅក្នុងផ្នែកគោលនយោបាយ CSR និង PR របស់អ្នកដែរឬទេ?

យើងផ្តល់ជូន៖

 • ការគាំទ្រដល់យុទ្ធសាស្រ្តទំនាក់ទំនងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅអាជីវកម្មរបស់អ្នក
 • ផ្តល់កូនសៀវភៅ ណែនាំបន្ថែមពី ​CSR

ឯកសារជំនួយបណ្តាញអគារ

អ្នកកំពុងចុះឈ្មោះអគារជាច្រើន?

យើងផ្តល់ជូន៖

 • ជួយដល់ការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងរវាងសាខារបស់អ្នក​ជាមួយសាខាដទៃ
 • ការបង្កើតផ្ទាំងព័ត៌មាន ដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រើប្រាស់

ជំនួយពីអ្នករៀបចំកម្មវិធី

តើអ្នកចង់បានជំនួយដែលជាតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់អ្នកដែរឬទេ?

យើងអាចផ្តល់ជូន៖

 • វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបន្ថែម
 • យុទ្ធសាស្ត្រសន្សំថាមពល
 • ការដាក់បញ្ចូលប្រព័ន្ធ EMS របស់អ្នកនៅក្នុងការប្រកួត
 • និង​ការផ្តល់ជូនជាច្រើន​ទៀត…

ទាក់ទងមកកាន់កម្មវិធីដើម្បីទទួលបានពត៌មាន តម្លៃ និងជំនួយផ្សេងៗបន្ថែមទៀត!

ពាក្យសុំចុះឈ្មោះ

1ក្រុមហ៊ុនប្តេជ្ញាចិត្តអង្គការដែលមានការប្តេជ្ញាចិត្ត

ADDRESS ពេញ

2អន្តរការី

3អគារដែលចូលរួម


ព័ត៌មានចាំបាច់

Nota : ព័ត៌មានលំអិតទំនាក់ទំនងនិងលក្ខណៈពេញលេញនៃអគារបេក្ខជននឹងត្រូវប្រមូលជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈវេទិកានេះ។.

យើងកំពុងទាក់ទងអ្នកដើម្បីបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ!